top of page
Digital Classroom 6.jpg

ห้องเรียนอัจฉริยะ

อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการ?

เราคือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ สามารถแนะนำ และ ออกแบบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาห้องเรียนในปัจจุบันให้เหมาะสมกับการเรียนในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ หากคุณมีไอเดียที่คุณต้องการอยากให้มันเป็นจริง  เราพร้อมให้คำปรึกษา และ ทำสิ่งต่างๆ เพื่อคุณ

อุปกรณ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

VERTEX

ALL IN ONE INTERACTIVE WHITEBOARD

กระดานอัจฉริยะระบบหน้าจอสัมผัส

พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ภายในตัว


เหมาะสำหรับการสอนในห้องเรียนในสมัยใหม่ จำเป็นจะต้องมีจอแสดงผลสำหรับการนำเสนอสื่อการเรียนการสอนดิจิตอลต่างๆ  รวมถึงคอมพิวเตอร์ ได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนที่ขาดไม่ได้ 

จอ All in one interactive whiteboard สามารถตอบโจทย์นี้ อุปกรณ์เดียวครบครัน 

ไม่ต้องต่ออุปกรณ์อื่นเสริมอีกต่อไป

Laptops

LAPTOPS

คอมพิวเตอร์พกพา 

ในปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนมากมายที่พัฒนาเป็นรูปแบบดิจิตอล หรือ มีการเรียนการสอนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงเป็นส่วนสำคัญสำหรับการเรียนการสอน นักเรียนสามารถเข้าถึงประสบการณ์ในโลกกว้างได้อย่างง่ายดาย 

STEM%20Chair_edited.png

STEM CHAIR

เก้าอี้เรียนสะเต็ม

การเรียนการสอนในปัจจุบัน ครูผู้สอนมักจะเน้นทำกิจกรรม ซึ่งมีลักษณะการทำกิจกรรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมให้กับนักเรียน ตามแนวทางการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น อุปกรณ์เก้าอี้เรียนสะเต็มนี้ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการจัดกลุ่ม ลดระยะเวลา ไม่ต้องเคลื่อนย้ายเก้าอี้และโต๊ะอย่างยากลำบากอีกต่อไป 

Charging Cabinet

CHARGING CABINET

ตู้ชาร์จสำหรับชาร์จแบตเตอรี่แล็ปท็อป

ตู้ชาร์จแบตเตอรี่แล็ปท็อปเคลื่อนที่ได้  ลดการใช้สายชาร์จแล็ปท็อป  ลดปัญหาการบริหารจัดการสายชาร์จ ไม่เกะกะ หรือ ดูไม่เป็นระเบียบ  และ ไม่เป็นอุปสรรคกับการทำกิจกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายแล็ปท็อป  

ELMO MX-P.png

VISUALIZER

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

นวัตกรรมของเครื่องฉายภาพ 3 มิติในปัจจุบัน มีการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น และ มีขนาดเล็กลง  เหมาะสำหรับงานที่มีเนื้อหาเป็นกระดาษ แต่ต้องการแสดงภาพเป็นดิจิตอล เพื่อการนำเสนอผ่านจอภาพ และ ง่ายต่อการมองเห็นของนักเรียน  

Video Record.png

RECORDING

ระบบบันทึกการเรียนการสอน

เมื่อจบการเรียนการสอน อาจมีนักเรียนบางคนไม่ได้เข้าเรียนในชั้นเรียน ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ลาป่วย หรือ ติดธุระต้องไปต่างจังหวัด  ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือนักเรียนเหล่านั้นจะเสียโอกาสในการเรียนจากชั้นเรียนนั้น  การดูการเรียนการสอนย้อนหลังจึงมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้

บริการอื่นๆ

หากทางลูกค้ามีไอเดียที่ต้องการ แต่ขาดคนช่วยทำให้ไอเดียเป็นจริง  เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางการศึกษา พร้อมข้อมูลที่มีมาตรฐานระดับสากล

CONTACT US
ติดต่อเรา

Thanks for submitting!

Girls Talking
bottom of page