top of page

วีดีโอการใช้งาน Weeebot Play

แหล่งรวมวีดีโอการใช้งาน Weeebot Play  สามารถรับชมได้ที่นี่    หากมีคำถามสอบถามเพิ่มเติม 

ติดต่อ Facebook Page 

คลิกที่นี่

  • Facebook

01

เริ่มต้นการใช้งานกับ Weeebot Play

02

เริ่มเขียนโปรแกรม กับ Weeebot Play

03

เรียนรู้คำศัพท์วงจรชีวิตผีเสื้อ ไปพร้อมกับ Weeebot Play

04

เล่นดนตรีไปพร้อมกับ
Weeebot Play

bottom of page